top of page
Två brittiska pionjärer inom medicinskt foto

Det var direkt efter andra världskriget som utvecklingen av medicinskt foto tog riktigt fart i Storbritannien. Läkaren Peter Hansell (1921-2002) som var en entusiastisk amatörfotograf var en drivande kraft. 1949 planerade han att besöka Sverige och Södersjukhusets fotoavdelning på den resa han skulle göra i Europa, men ändrade sig när han fick veta hur förhållandena var med en fotoavdelning på bara 30 kvm och bara en fotograf. Istället fick fotografen komma till London på ett mycket intressant studiebesök under en månad hösten 1950. (Svensk läkartidning 1951:48:2729, Sjukhusfotografen sid 27)

Thomas A Longmore (1905-1957) var en av den medicinska fotografins tidigaste pionjärer skriver Peter Hansell och Robert Ollerenshaw i 6:e upplagan av Longmore's Medical Photography 1962. Då hade röngten och medicinskt foto delats upp till två olika yrken.

Peter Hansell var hedersmedlem av the Royal Photografic Society Hon FRPS. Thomas A Longmore var medlem av the Royal Photografic Society FRPS och hedersmedlem i Society of Radiographers Hon FSR. 

bottom of page