top of page
Sjukhusfotografen av Gertru Edén

ska stå:

sid  9  andra stycket, rad 24 förrådsman

sid 23  första stycket, rad 11 Sällskapet Nya Idun

sid 48  Alf Breig, Biomechanics of the Central Nervous system 1960

sid 49  Johan Kahan, Studies on the Vitamin A Absorbation Test 1970

sid 64-66  1939 - ca 1940

sid 71  ca 1977

sid 72  1955

bottom of page