top of page

Bälgkamera

Maria Larsson vinner ju en kamera på lotteri samma år som hon gifter sig 1900 och i filmen Maria Larssons eviga ögonblick syns en bälgkamera lagom för att stoppa ner i en stor ficka. Det måste vara den typen av kamera som användes till några glasplåtsnegativ jag såg som barn. Fram till nu har jag bara sett foton av bälgkameror på stativ. När jag sökte mer information om bärbara bälgkameror hittade jag Ernst Manker (1893-1972), som var Nordiska museets intendent med ansvar för de samiska samlingarna 1939-1961. Den kamera han använde köptes på 1910-talet. Hans son Jan Manker skriver att ljusförhållandena i fält ofta var besvärliga. Det kunde resultera i att bilderna blev felexponerade eftersom Manker inte använde exponeringsmätare. På museets fotoavdelning arbetade den skickliga kopisten Thyra Christensson som fick fram kopior av hög kvalitet av Mankers negativ.https://digitaltmuseum.se/011023832855/kamera

På wikipedia står att bälgkamerans storhetstid var från sekelskiftet till slutet av 1950-talet innan småbildskameran slog igenom.

Intressant information om de storformatsbälgkameror som används idag finns på wikipedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Storformatskamera
Senaste inlägg

Visa alla

Mer om Södersjukhusets arkitektur

Finlandsvenske författaren Sören G. Lindgren skriver i sitt reportage En natt på Södersjukhuset hypertexter.se/SOES.htm att han blev intresserad av Södersjukhusets historia efter ett akutbesök 2020 på

コメント


bottom of page