top of page

Bälgkamera

Maria Larsson vinner ju en kamera på lotteri samma år som hon gifter sig 1900 och i filmen Maria Larssons eviga ögonblick syns en bälgkamera lagom för att stoppa ner i en stor ficka. Så det måste vara den typen av kamera som användes till några glasplåtsnegativ jag såg som barn. Fram till nu har jag av bälgkameror bara sett foton av de på stativ. Sökte mer information om bärbara bälgkameror och hittade då om Nordiska museets intendent Ernst Manker (1893-1972) med ansvar för de samiska samlingarna 1939-1961. Den kamera han använde köptes på 1910-talet. Hans son skriver att ljusförhållandena ofta var besvärliga i fält som kunde göra att bilderna blev felexponerade. Av Mankers negativ fick Thyra Christensson på museets fotoavdelning fram kopior av hög kvalitet.

På wikipedia står att bälgkamerans storhetstid var från sekelskiftet till slutet av 1950-talet innan småbildskameran slog igenom.

Intressant information om de storformatsbälgkameror som används idag finns på wikipedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Storformatskamera
Senaste inlägg

Visa alla

Finlandsvenske författaren Sören G. Lindgren skriver i sitt reportage En natt på Södersjukhuset hypertexter.se/SOES.htm att han blev intresserad av Södersjukhusets historia efter ett akutbesök 2020 på

bottom of page