top of page
De två vattenreservoarerna

Årstalundens berg/Årstaberget kom att bli ett berg för hälsa. Först med att två vattenreservoarer byggdes och var klara 1861 och 1876 och sedan Södersjukhuset. Rent vatten och ett sjukhus som klarar hålla rent och klarar vårda sina patienter det är hälsobringande. Tidigare hade bergsområdet kunnat kallas Rackarbergen för att rackaren hade en stuga nedanför där nu Eriksdalsskolan ligger.

Vatten som var rent blev ett växande problem för Stockholms befolkning. Källor med rent vatten räckte inte eller hade förstörts. På Södermalm eller Åsön hade den rena fina Fatburssjön som även hade mycket fisk till slut blivit en dyngpöl som under 1800-talet kom att byggas över. Årstareservoaren eller Årstalundens reservoar var en del av Stockholms första moderna vattenförsörjning. Ett vattenverk byggdes vid Skanstull vid Årstaviken och reningsbassänger byggdes i Erikslundsområdet. Det renade vattnet pumpades sedan upp till vattenreservoarerna och därifrån till Gamla stan dit vattenledning blev klar först och senare till andra församlingar som godkänt byggande av vattenledningar. När vattenreservoarerna revs för att ge plats åt Södersjukhuset hade de sedan en tid slutat användas.

Mer om svenska vattenledningar och vattenreservoarer står i Anna -Lena Anderssons 3-betygsuppsats i konstvetenskap 1971; Svenska vattenledningar och vattenreservoarer 1860-1910.

eber.se/arkiv/litt/bil/svenska-vattenledningar-och-vattenreservoarer.pdf

 

Teckningen visar Södersjukhuset, de två vattenreservoarerna så som de låg innan de revs och Sachsska barnsjukhuset.

teckning som visar Södersjukhuset, vattenreservoarerna, Sachsska barnsjukhuset
bottom of page