top of page

Södersjukhuset, sjukhusfoto, fotohistoria

Moln

Om Södersjukhusets mycket speciella historia med sin placering på Södermalm vid Årstaviken där tidigare Årstalundens reservoar (en del av Stockholms första moderna vattenverk) låg, britiskt medicinskt foto: två drivande läkare, lite mer om Stockholms stads Verkstadsskolors första fotografkurs med mera.

Södersjukhuset, färgdia av sjukhusfotgraf Margit Du Rietz

färgdia av sjukhusfotograf Margit Du Rietz

Om mig lite kort

Är historieintresserad, bokälskare, tycker om natur, träd och katten T.

En katt
bottom of page